Webløsninger i bevægelse

Bymusen har siden 2000 leveret gennemførte webløsninger med nytænkning i arkitektur og fortællemåder. Web-tv har været et centralt indholdselement, og vi har undervist et hav af gode kolleger i at bruge web-tv strategisk – og i at producere det på både smartphones og større udstyr.

Vi har insisteret på at indrette løsningerne efter brugernes behov og forståelsesramme, men selvfølgelig også afsenderorganisationens succeskriterier.

Firmaet er nu på vågeblus, idet begge partnere er i faste stillinger. Men vi er stadig til at få fat på 🙂